CBT – טיפול קוגנטיבי התנהגותי (Cognitive Behavioral Therapy):

הוא טיפול המבוסס על שילוב של רעיונות מהטיפול ההתנהגותי והטיפול הקוגניטיבי. השיטה משלבת את הרעיון לפיו על מנת ליצור שינוי אצל המטופל יש צורך בשינוי בתפישת המציאות, כפי שנעשה בטיפול הקוגניטיבי, עם הרעיון לפיו יש צורך ליצור שינוי בהתנהגות המטופל ולכן יש צורך גם בלמידה ותרגול של התנהגויות חדשות, כפי שמקובל בטיפול ההתנהגותי. תהליכים קוגניטיביים, כגון מחשבות אוטומטיות, נרכשים בתהליכי למידה הדומים ללמידה ההתנהגותית. הגישה הקוגניטיבית  מבוססת על ההנחה שכל אחד מגיב אחרת כלפי המציאות בהתאם לפירוש שהוא נותן לה.

הטיפול הינו ממוקד וקצת טווח בין  12 ל20 מפגשים, מתאים למתבגרים בהתמודדות עם משברים , במצבים של חרדה ודיכאון, פוסט טראומה, קשיים ביצירת קשרים חברתיים, קשיים בשליטה עצמית ועוד.

הטיפול מסייע לפיתוח מודעות עצמית, התארגנות פנימית, יכולת הסתכלות פנימה וחיזוק קשר בין הרגש וחשיבה.