טיפול דינאמי קצר מועד:

הטיפול מוגבל בזמן, הרלוונטי במיוחד למתבגרים. ההערכה הפסיכו-דינאמית בשלב התחלתי היא בעלת מאפיינים שונים מאלו שמוכרים מהטיפול הארוך: האינפורמציה נאספת באופן ממוקד ומכוון, המאפשר לאתר את המוקד הטיפולי המרכזי, להעריך את מידת ההתאמה של הפונה לגישה, וליצור מרחב לברית טיפולית. זיהוי המוקד הטיפולי והגדרתו מאפשרים לארגן באופן יעיל ובהיר את ההבנה הקלינית של האינפורמציה הנאספת בתהליך הטיפול, ומהווים מסגרת המכוונת את ההקשבה של המטפל ואת ההתערבויות הטיפוליות באופן מותאם יותר למטרות הטיפול. ברוב הגישות נוהגים להגדיר מספר מצומצם של מוקדים