טיפול במשחק (PlayTherapy)

טיפול במשחק (PlayTherapy)

טיפול במשחק (PlayTherapy): הוא טיפול בו נעשה שימוש במשחק במסגרת התהליך הטיפולי. המשחק מאפשר למטופל להביע את עצמו, באופן המאפשר הבעה רגשית ותקשורתית עם המטפל. אלו מתאפשרות אם במהלך המשחק נוצר מרחב בטוח ומוגן. המשחק מעלה תכנים פנימיים, לעתים באמצעות סמלים וכן מתרחש...